NY FLYDEBRO I SØNDERHO HAVN

I forbindelse med etableringen af Sønderho Havn, skal vi have en ny, større flydebro hvor bådene og udflugts båden Martha kan lægge til i en kort periode i forbindelse med ombordstigning, proviantering m.v.

Den gamle flydebro er for lille, og det forventes at en større ny flydebro vil blive et knudepunkt for havnens aktiviteter og vil blive besøgt af mange fastboende, sommerhusejere og turister.

Den gang vanddybden ind til Sønderho gav mulighed for anløb, var der mange aktiviteter ved Børsen, og ved en uddybning og genåbning af havnen kan der forventes et noget højere aktivitets niveau end dengang.

Det forventes at der om sommeren vil være mange både der ligger for svaj i bassinet, og mange gæstebåde fra Nordby, Ribe, Esbjerg og Varde vil anløbe Sønderho, ligesom turister og fastboende vil være hyppige gæster på havnen.

Flydebroens store eksponering med de mange besøgene, kan være en attraktiv markedsførings platform for lokale virksomheder / aktører, hvis de, med et mindre sponsorat, kan blive en DEL AF DEN GRUPPE DER REALISERE ETABLERINGEN.

Med et budget på kr 100.000,- vil 20 sponsorater a’ kr 5.000,- dække finansieringen.

Denne solidariske sponsorering på kr 5.000,- vil blive eksponeret samlet i både pressen, på havnens hjemmeside og på et messing skilt, påskruet pontonens vandrette trædæk. Eksponeringen vil således have flere års levetid i forhold til en annonce, der typisk har en levetid på få minutter.

VIL DIN VIRKSOMHED, DIN FORENING ELLER DU SOM PRIVAT PERSON VÆRE MED I DENNE SOLIDARISKE SPONSORGRUPPE ? 

Som en start er jeg selv sponsor, og har lovet Sønderho Havn at være ankermand og kontaktperson på projektet :

”NY FLYDEBRO”

Kan kontaktes på :         Telefon 2812 1313   eller mail     lars@skibsrom.dk


De bedste hilsner, Lars J. Schou