Sønderho Havn

- en naturhavn i Nationalpark Vadehavet

Spørgsmål og svar

1. Hvor lang, bred og dyb er renden? 
Svar: Renden er ca. 5 km lang. Bredden varierer fra 12 til 20 m. Ved højvande er dybden 3 m, ved lavvande 1 m.

2. Hvor stor er tidevandsforskellen ved Sønderho? 
Svar: Tidevandet varierer med vindretnin-gen. Den gennemsnitlige forskel på høj- og lavvande er ca. 1,5 m. Vandstanden ved Ribe Kammersluse, som svarer til vandstanden i renden, kan ses på DMI’s hjemmeside: (Link)

3. Sander sejlrenden til igen?
Svar: Tidevandet er med til at holde renden ren. Herudover skal renden vedligeholdes igen i 2025.

4. Hvad skal der ske med det opgravede sand, der ligger ved siden af renden?
Svar: Fanø Kommune arbejder på at få lov til at bruge sandet til forstærkning af Sønderhodiget. 

5. Er der sand nok til forstærkning af hele Sønderhodiget?
Svar: Ja! Der er givet tilladelse til at renden kan udvides, hvorved der kan graves mere sand til forstærkning af Sønderhodiget.

6. Kan man slå et telt op ved havnen eller er der en shelterplads i nærheden? 
Svar: Der er to campingpladser ved Sønderho og en shelterplads ved Annesdalbjerg i Fanø Plantage.

7. Hvad koster det at bruge havnen?
Svar: Frivillige bidrag kan lægges i bøssen ved broen eller betales på MobilPay 175633. 

8. Er der en kontaktperson?
Svar: Sejlere er velkomne til at kontakte ”havnekaptajn” Christian Fischer, mobil 4045 0993 eller e-mail chrfischer@mail.dk.

Havneindvielse 26.6.2021

Se programmet her.

Færdsel ved Sønderho Havn

Der er risiko for blød bund langs kanten af renden. Færdsel sker på eget ansvar. Børn bør være under opsyn af voksne.

Færdsel på vaderne er ikke tilladt.

Sønderho Havn Støtteforening, c/o Mogens Vestergaard, 6720 Fanø. Kontakt: info@sonderhohavn.dk 

CVR 31640768. Bank: Fanø Sparekasse, regnr 9684, kontonummer 0000151211. Mobilepay 175633.