Sønderho Havn

- en naturhavn i Nationalpark Vadehavet

Genetablering af Sønderho Havn

30-50 både lå for svaj i Dybet i 1980'erne

Sønderho havn Støtteforening arbejder på at genetablere den tilsandede Sønderho Havn som en naturhavn, hvor småbåde kan ligge for svaj i tidevandsrenden Dybet. Havnen sandede til i 1980erne.


Der er i perioden 2010-2016 blevet udført forundersøgelser (VVM) for projektet. Kystdirektoratet gav i januar 2017 tilladelse til projektet. Foreningen arbejder på at søge tilskud til projektet, som vil koste 5,4 mio kr.


Du kan bestille panoramabilledet i vores Netbutik.

Formidling af UNESCO verdensarven

Sønderho havn bidrager til formidling af UNESCO verdensarven ved

1) Sejlads med traditionelle Vadehavsbåde og formidling af den maritime kulturarv
2) Sejlads med turister i Vadehavet mellem Sønderho og Ribe
3) Østersture fra Sønderho til Lundvig Løb og tilberedning på grill ved Børsen i samarbejde med Sønderho Kro
4) Naturture (fugle, sæler og naturtyper) i Vadehavet med naturvejleder. 


Formidling af verdensarven er beskrevet i rapporten Projekt Sønderho havn, forventede virkninger og succeskriterier (2011). Rapporten kan hentes her.


Se Fanø Kommunes forslag til formidling af verdensarven her.

Sønderho Havn Støtteforening, c/o Mogens Vestergaard, 6720 Fanø. Kontakt: info@sonderhohavn.dk 

CVR 31640768. Bank: Fanø Sparekasse, regnr 9684, kontonummer 0000151211.