Der er risiko for blød bund langs kanten af renden. Færdsel sker på eget ansvar. Børn bør være under opsyn af voksne.

Færdsel på vaderne er ikke tilladt.