Foto 1917: Sonnich Thomsen, Sønderho. Gengivet med venlig tilladelse af Jens Ebbe Thomsen ©.
Der bliver bygget en kraftig kombineret bølgebryder og anløbsbro ved Børsen. 

Arkitekt Niels Brinch Nielsen, Tegnestuen, der har tegnet broen, er inspireret af de gamle passisadeværker, der har beskyttet Sønderho Havn i stormvejr.