Sønderho Havn

- en naturhavn i Nationalpark Vadehavet

Fanø Kommune gør klar til første spadestik

Nr Nebel Entreprenørforretning kommer med en amfibiegravemaskine, der kan arbejde uafhængigt af tidevandet. For enden af den lange arm monteres en cuttersuger, der pumper det opgravede materiale ind mod land.
Fanø kommune har skrevet kontrakt med Nr Nebel Entreprenørforretning i samarbejde med Fritz Brinch og Sønner.
Uddybning af sejlrenden til Sønderho starter i december 2018. 
Budgetter er på 2,1 mio kr.Tilskud til uddybning af sejlrenden

Direktør Henrik Lehman Andersen, Nordea-fonden overrækker en check på 1 mio kr til Anders Bjerrum, formand for Sønderho Havn Støtteforening
August 2018: Sønderho Havn har modtaget 300.000 kr fra Villemoes Holding.

September 2018: Sønderho Havn har modtaget 250.000 kr fra S E Vækstpulje.

Oktober 2018: Sønderho Havn har modtaget 1 mio kr fra Nordea-fondens Kystpulje. Tilskuddet er givet med den begrundelse, at projektet vil komme mange mennesker til gode. Der er tale om et meget gennemarbejdet projekt.

November 2018: Sønderho Havn har modtaget 1 mio kr fra Sportgoodsfonden.  

"Fra Toldboden til Børsen"

Se video om en sejltur fra Ribe til Sønderho med turistbåden Martha.

Fuld version (30 min).

Kort version (11 min).

Sønderho Havn Støtteforening, c/o Mogens Vestergaard, 6720 Fanø. Kontakt: info@sonderhohavn.dk 

CVR 31640768. Bank: Fanø Sparekasse, regnr 9684, kontonummer 0000151211.