Sønderho Havn

- en naturhavn i Nationalpark Vadehavet

Miljøundersøgelser (VVM)

Tidevandsrenderne Slagters Lo og Dybet ligger i et internationalt fuglebeskyttelsesområde (Natura 2000 ). Der er derfor lavet en miljøundersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet - VVM). Forundersøgelserne til VVM blev afsluttet i 2015. 


VVM rapporten består af en hovedrapport (100 sider, 5 MB) og en bilagsrapport (600 sider, 22 MB).


VVM hovedrapporten kan downloades her.

Indbundet papirversion kan købes i netbutikken.

Sponsorer

VVM undersøgelsen har koster 725 000 kr, som er sponsorerer af fonde og lokale sponsorer:

A P Møller Fonden
Villemoes Holding
Salg af "havneaktier"
Fanø Sparekasse

Fanø Kommune

 


Klik på fliserne herunder for at se mere om VVM undersøgelsen.

Sønderho Havn Støtteforening, c/o Brian Schmidt Nielsen, Sønder Land 19, 6720 Fanø. Kontakt: info@sonderhohavn.dk 

CVR 31640768. Bank: Fanø Sparekasse, regnr 9684, kontonummer 0000151211. Mobilepay 175633.