Kort over naturtyper på vaderne. Sønderho Havn Støtteforening, 2015.
2015: Udarbejdelse af kort over naturtyper omkring vaderne Keldsand, Fuglsand og Trinden. Kortet er udarbejdet i sommeren 2015 af Lauritz Holm-Nielsen, Anders Bjerrum, Hans Fischer-Nielsen og Per Hofman Hansen på basis af feltobservationer, fotos, flyfotos og satellitbilleder.

Kortmanuskript: Lauritz Holm-Nielsen. Grafik: Per Hofman Hansen
© Sønderho Havn Støtteforening, 2015.

Download kort over naturtyper på vaderne.
Se dronevideo (Mikael Kongevang og TV Fanø, juli 2016).