Fra venstre: Allan, Nick og Vagn Fischer

På vegne af Ribe Sejlklub sendte Allan Husted Christensen i 1993 en  ansøgning om tilladelse til oprensning af Sdr. Keldsand Løb med traktor. Trafikministeriet gav tilladelse i 1994. I 1995 lykkedes det Allan at få arbejdet i gang ved hjælp af vennen Nick, ejer af A P Jørgensen i Ribe, der stillede en landbrugstraktor til rådighed. Gravearbejdet blev imidlertid opgivet, da traktoren brød sammen. 


2004: Gravetilladelsen overdrages til Fonden Gamle Sønderho


2007: Gravetilladelsen overdrages til Sønderho Borgerforening


2008: Gravetilladelsen overdrages til Sønderho Havn Støtteforening


Desværre kunne vi ikke bruge tilladelsen fordi den efter Kystdirektoratet opfattelse var forældet.