Sønderho Havn støtteforening promotes and facilitates the maritime environment in Sønderho.