Sønderho Havn

- en naturhavn i Nationalpark Vadehavet

Adresser:

Børsen: Digevej 35, 6720 Sønderho Fanø


Inforummet: Landevejsen 35, 6720 Sønderho Fanø


Sønderho Skole: Kåvervej 27, 6720 Sønderho Fanø


Kåveren: Kåvervej 27, 6720 Sønderho Fanø


Forsamlingshuset: Gammel Byvej 8, 6720 Sønderho Fanø


Sønderho Havn Støtteforening: Sønder Land 19, 6720 Sønderho Fanø

Sønderho Havn Støtteforening, c/o Brian Schmidt Nielsen, Sønder Land 19, 6720 Fanø. Kontakt: info@sonderhohavn.dk 

CVR 31640768. Bank: Fanø Sparekasse, regnr 9684, kontonummer 0000151211. Mobilepay 175633.