Foto: Per Hofman Hansen 2011

2015: Sønderho Havn Støtteforening har i samarbejde med Institut for Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet - SDU beregnet den rekreative værdi af at genetablere Sønderho Havn.

Det viser sig, at det vil være en god investering. Det vil nemlig give os alle en ekstra oplevelse, når der igen ligger 30-50 både for svaj i Dybet.

Det Miljøøkonomiske Råd har sat pris på den samfundsmæssige værdi af naturoplevelser. For naturområder som Vadehavet ligger værdien på 20 kr per besøg. Hvis man ganger prisen per besøg med antallet af turister, sommergæster og fastboende, der hvert år går en tur forbi Børsen, får man projektets rekreative værdi.

Beregningen viser, at projektet vil være tjent ind på 8 år.


Download rapport.