23. Fra skibsfører på et sejlskib til styrmand på en damper
24. Kåveren leder skibene ind i Knudedyb
25. Kunstnerne indtager Sønderho med staffeli og palet
26. Herrer og damer skulle bade adskilt
27. En »københoning« maler stik over vinduerne
28. Statsminister Viggo Kampmann og Kulturminister Julius Bomholt bader ved Fanø Vesterstrand (1955)
29. Drengen drog hjemmefra med rutebilen
30. Skipperskrøner på Børsen
31. Sønderho var indtil midt i 1980erne et yndet udflugtsmål for sejlere fra Ribe
32. I 1900-tallet blev diget forstærket med betonfliser (1949)
33. Søhestene i Fanøs kommunevåben som drager i dragefestivalen
34. Den tilsandede Sønderho havn oprenses med en cuttersuger