13. Under fjerne himmelstrøg tager briggen tømmer ombord
14. Bovsprydet var den farligste arbejdsplads på et skib
15. “Borteblevet” - og en verden bryder sammen
16. Kirkeskibe sejler under loftet i den gamle kirke
17. Tangdiger eller stendiger – lige lidt hjalp det
18. Ænder på himlen over Sønderho søger op og ud over havet
19. Ved Kalvekrog lå Sønderhos skibsværft
20. Gangspillet blev brugt til udhaling af det færdige skib
21. Fanøsøfolk hjembragte engelske fajancehunde
22. Tolderen holder øje med smuglerne i Sønderhos indsejling