6. Kort over Sønderho 1797 med by, havn, mølle, kirke og sømærke
7. Sandflugt driver mange fra hus og hjem
8. Digebyggeri. Stormfloden var den evige trussel
9. Smakken, med det lille sejl over roret, er en af de ældste skibstyper i Sønderho
10. Sønderho - bukketjørnens by
11. Mangen Sønderhoning-sømand sad som fange i »prisonen«
12. Skipper Thomsens sølvknap jager englænderne på flugt
12a. Sømærket “æ Kåver” rejses