Vandstandsmåling i Dybet (august-oktober 2013)

2011: Sønderho Havn Støtteforening har udført opmåling og pejling for at beregne mængden af det materiale, der skal renses op. Resultatet er, at der skal oprenses 95 000 m3 sand for at sikre en vanddybde på 2,0 m ved middelvandstand (1,5 m ved lavvande).


Det er muligt at placere det oprensede materiale på søterritoriet, dvs udenfor midddelhøjvandslinjen. Materialet udlægges i 0,4 m høje banketter.  


Beregningen er vist i projektbeskrivelsen i VVM rapporten.