Sønderho Havn

- en naturhavn i Nationalpark Vadehavet

Høringssvar fra de fire Vadehavskommuner

De fire Vadehavskommuner Esbjerg, Varde, Tønder og Fanø støtter forslaget om uddybning af sejlrenden til Sønderho. Se borgmestererklæringen her.

17.8.2016: VVM møde i Sønderho Forsamlingshus

Anders Bjerrum præsenterede VVM rapporten om Sønderho Havn. Foto: Per Hofman Hansen
Kystdirektoratet har sendt VVM rapporten for Sønderho Havn i offentlig høring. Høringsperioden løber til 1.9.2016.

Der blev afholdt et borgermøde om projektet onsdag den 17. august 2016 kl 19:30 i Sønderho Forsamlingshus. 
Præsentationer: Anders Bjerrum, Erik Nørreby, John FrikkeLauritz-Holm-Nielesen og Marco Brodde.
Læs Fanøpostens referat af mødet.

5.7.2016: Grundlovsfest ved Børsen

Sønderho Havn Støtteforening arrangede grundlovsfest i samarbejde med Borgerforeningen, Jagtforeningen og Sønderho Forsamlingshus.
Festtaler: Janne Liburd, formand for Nationalpark Vadehavet.
Se klip fra festen på Fanø Online

Maj 2016: Inspektionstur på vaderne

Simon Grünfeld (SWECO), Lone Møller Dupont (KDI), Jan Steinbring Jensen (NST), Anne Villadsgaard (KDI), Maria Glahn (NST), Hans Fischer-Nielsen (SNS), Lauritz Holm-Nielsen (AU), Bent Rasmussen (NST). Foto: Anders Bjerrum (SHS).

Sønderho Havn Støtteforening, Kystdirektoratet (KDI) og Naturstyrelsen (NST) har gennemført en inspektionstur på vaderne Keldsand, Fuglsand og Trinden. Formålet var at inspicere de områder, hvor det er foreslået, at det oprensede materiale fra tidevandsrenderne kan udlægges. Læs NSTs notat efter turen her.

VVM rapport indsendt til Kystdirektoratet

Februar 2016: Sønderho Havn Støtteforening har i samarbejde med Fanø Kommune udarbejdet en miljøundersøgelse (VVM -Vurdering af virkning på miljøet) for Sønderho Havn. 

Hent rapporen her

Nyhedsbreve 2016

Nyhedsbrev  marts 2016

Presseklip 2016

Positiv VVM rapport om Sønderho Havn Fanøposten 15-7-2016

Sønderho Havn sendt i høring JV 4-7-2016

Sønderho Havn er en mil tættere på realisering JV 22-5-2016

Sønderho Havn Støtteforening, c/o Brian Schmidt Nielsen, Sønder Land 19, 6720 Fanø. Kontakt: info@sonderhohavn.dk 

CVR 31640768. Bank: Fanø Sparekasse, regnr 9684, kontonummer 0000151211. Mobilepay 175633.