Sønderho Havn

- en naturhavn i Nationalpark Vadehavet

Tilskudsgivere

Uddybning i vinteren 2020/21

Uddybning af sejlrenden til Sønderho er afsluttet med at der er gravet en 6-12 m bred rende, der er sejlbar ved højvande, og hvor der er gennemstrømning af tidevand.

Vi forventer, at arbejdet fortsættes med udvidelse af renden i bredden og dybden i forbindelse med Fanø Kommunes projekt for forstærkning af Sønderhodiget, hvor der skal indvendes 50,000 m3 sand.

Uddybning i vinteren 2019/20

Uddybning af sejlrenden til Sønderho er fortsat i vinteren 2019/20. Arbejdet forventes afsluttet i februar 2020, hvor gravemaskinerne vil være nået helt til Sønderho. Hermed er der etableret en 5 km lang sejlrende som forbinder Sønderho med Vadehavet.

Det er planen på et senere tidspunkt at udvide renden i bredden, så der bliver plads til at både kan ligge for svaj. 

Uddybning af sejlrenden 2018/2019

Graveskinen til højre styrer en cuttersuger, der pumper sand og vand igennem et 400 m langt rør. Gravemaskinen til venstre styrer røret, så sandet lægges i en lav banket langs Fanøs østkyst. Foto: Per Hofman Hansen.
Uddybning af sejlrenden til Sønderho blev sat i gang af Fanøs borgmester Sofie Valbjørn 19.12.2018. Gravemaskinerne startede i den nordlige ende af Slagters Lo. Herfra arbejder de sig sydpå mod Sønderho. Af hensyn til fuglene må gravearbejdet kun udføres om vinteren. Det er planen at gennemskære vandskellet ved Fuglsand i denne vintersæson, hvorved der vil komme gennemstrømning af tidevand.

Bygherre: Fanø Kommune
Projektudvikling: Sønderho Havn Støtteforening
Entreprenør: Nr Nebel Entreprenørforretning i samarbejde med Frits Brinch og Sønner.
Rådgivere: Orbicon og COWI
Budget: 6 mio kr

Opmåling

ATV opmåling af Dybet
Entreprenøren Nr Nebel Entreprenørforrretning startede med at måle området op i oktober 2018. Opmålingen blev udført med en drone og en all-terrain vehicle (ATV) med 8 hjul.

Gravemaskinen ankommer 15.12.2018. Den skal arbejde med uddybning af sejlrenden (Slagters Lo) til 28.2.2019. 

Genetablering af Sønderho Havn

30-50 både lå for svaj i Dybet i 1980'erne

Sønderho havn Støtteforening arbejder på at genetablere den tilsandede Sønderho Havn som en naturhavn, hvor småbåde kan ligge for svaj i tidevandsrenden Dybet. Havnen sandede til i 1980erne.


Der er i perioden 2010-2016 blevet udført forundersøgelser (VVM) for projektet. Kystdirektoratet gav i januar 2017 tilladelse til projektet. Foreningen arbejder på at søge tilskud til projektet, som vil koste 5,4 mio kr.


Du kan bestille panoramabilledet i vores Netbutik.

Formidling af UNESCO verdensarven

Sønderho havn bidrager til formidling af UNESCO verdensarven ved

1) Sejlads med traditionelle Vadehavsbåde og formidling af den maritime kulturarv
2) Sejlads med turister i Vadehavet mellem Sønderho og Ribe
3) Østersture fra Sønderho til Lundvig Løb og tilberedning på grill ved Børsen i samarbejde med Sønderho Kro
4) Naturture (fugle, sæler og naturtyper) i Vadehavet med naturvejleder. 


Formidling af verdensarven er beskrevet i rapporten Projekt Sønderho havn, forventede virkninger og succeskriterier (2011). Rapporten kan hentes her.


Se Fanø Kommunes forslag til formidling af verdensarven her.

Sønderho Havn Støtteforening, c/o Brian Schmidt Nielsen, Sønder Land 19, 6720 Fanø. Kontakt: info@sonderhohavn.dk 

CVR 31640768. Bank: Fanø Sparekasse, regnr 9684, kontonummer 0000151211. Mobilepay 175633.