2013: Grontmij måler fuglenes flugtafstande med laserkikkert
2013: Grontmij (nu Sweco) har udført fugleobservationer og måling af flugtafstande. Resultatet viste, at flugtafstanden for de mest sky fugle (hvidklire og storspove) blev målt til 400 m. Linjeføringen blev derfor ændret, så renden ligger mere end 400 m fra fuglenes foretrukne rastepladser.

Download rapport (Natura 2000 Konsekvensvurdering).