Numerisk model, DHI 2014

2013: Kystdirektoratet har stillet en række krav til hvilke spørgsmål, der skal belyses i relation til stømningsforholdene.


2014: DHI har udført modellering af strømningsforholdene i Slagters Lo og Dybet. Beregningerne viser, at tidevandsstrømmen vil holde renden fri for sedimentation af fint materiale (slik). Men der kan forventes lokale aflejringer af sand især ved vandskellet.


Se video af simuleringen på YouTube.