Krumodden Hønen vandrer mod øst; som følge heraf har tidevandsrenden Høneløbet ændret sit løb flere gange.

2010: DHI har gennemført en morfologisk undersøgelse vedr. oprensning af tidevandsrenden Sdr. Keldsand Løb. Undersøgelsen viste, at projektet ikke vil være bæredygtigt, idet der er stor risiko for at renden vil sande i løbet af et år.


Linjeføringen er derfor blevet ændret. Den nye linjeføring går fra Dybet via Slagters lo til Lundvig Løb. 


Download DHIs rapport fra 2010.