2010: COWI indsamler jordprøver til kemisk analyse
2010: COWI har udført jorbundsundersøgelser baseret på jordprøver som at taget i forskellige dybder lags Slagters Lo. Resultaterne viser, at der ikke er tungmetaller i det materiale, der skal renses op. Det betyder at det oprensede materiale kan udlægges på vaderne.

Download Sedimentrapport.