Sønderho Havn

- en naturhavn i Nationalpark Vadehavet

Bliv medlem

Enhver person over 18 år kan blive medlem af foreningen.

Det årlige kontingent per husstand er 150 kr. Beløbet bedes overført til forenings bankkonto i Fanø Sparekasse, registreringsnummer 9684, kontonummer 0000151211 eller MobilePay 175633.


Medlemmer får tilsendt foreningens elektroniske nyhedsbrev.


Send en e-mail med dit navn, adresse og e-mail til info@sonderhohavn.dk

Bliv støttemedlem

Du kan blive støttemedlem af Sønderho Havn ved at købe en havneaktie.

Køb en "havneaktie"

For at skaffe penge til at holde Sønderho Havn åben og vand i renden tegner foreningen "havneaktier" a 1000 kr. 


Sønderho Havn har ingen fysiske anlæg. Derfor er der ingen materiel værdi af havneaktierne. De kan ikke omsættes på Børsen i København, men på "Børsen" i Sønderho kan du opleve havnens rekreative værdi.


Vi har beregnet at den rekreative værdi af, at sejlrenden er blevet uddybet og havnen igen kan fungere som naturhavn svarer til at den store investering er tilbagebetalt på 5-10 år. Der skabes hvert år en stor rekreativ værdi for samfundet, fordi der er nye muligheder for naturoplevelser i Vadehavet. Ifølge det økonomiske råd kan den rekreative værdi beregnes til 25 kr. for hvert besøg ved havnen. Havnen tiltrækker hvert år flere tusind besøgende, og man vil på en skånsom måde fra båd kunne iagttage det enestående fugleliv, der findes omkring Fuglsand, Keldsand og Trinden, og man kan opleve Vadehavet ved at sejle gennem Dybet og Slagters Lo og videre gennem Lundvig Løb og Knudedyb til Vesterhavet. 


Du kan købe en smukt udformet havneaktie til 1000 kr. og få medejerskab til den rekreative værdi af Sønderho Havn. Send en e-mail til info@sonderhohavn.dk med oplysning om hvilket navn, der skal stå på aktiedokumentet.


Sønderho Havn Støtteforening, c/o Brian Schmidt Nielsen, Sønder Land 19, 6720 Fanø. Kontakt: info@sonderhohavn.dk 

CVR 31640768. Bank: Fanø Sparekasse, regnr 9684, kontonummer 0000151211. Mobilepay 175633.