Sønderho Havn

- en naturhavn i Nationalpark Vadehavet

Uddybningen genoptages i september

Cuttersuger med borehoved. Foto Per Hofman Hansen, januar 2019.
Der er indsamlet godt 4 mio kr til uddybning af sejlrenden til Sønderho (Slagters Lo). Tilskudsgiverne er:
Nordea fonden
Den A P Møllerske Støttefond
Sportgoodsfonden
SE Vækstpulje
Villemoes Holding
Friluftsrådet

Arbejdet genoptages i september 2019.

Sønderho Havn Støtteforening, c/o Brian Schmidt Nielsen, Sønder Land 19, 6720 Fanø. Kontakt: info@sonderhohavn.dk 

CVR 31640768. Bank: Fanø Sparekasse, regnr 9684, kontonummer 0000151211. Mobilepay 175633.