COWI udførte en jordbundsundersøgelse, som viste, at sandet ikke var forurenet med miljøfarlige stoffer. Se COWI.